April 2016

הגשת ערעור למבחן ! פרטים פה.

הגשת ערעורים על תוצאות בחינה בחשבונאות למגמת יועצי מס ולחשבונאי מדופלם. 

הגשת ערעורים למבחנים בחשבונאות

הגשת ערעורים על תוצאות בחינה בחשבונאות למגמת יועצי מס.