פתרונות לבחינות בשנת 2012 !

 

הוצאת חשבונעים מוציאה לאור עדכון לספרים בכל שנה. 

כחלק מעדכון זה אנחנו מפרסמים את פתרונות הבחינות של לשכת רואי החשבון בכל שנה אחרי הבחינה האחרונה. 

ספרי הבחינות והפתרונות כוללים את הפתרונות של שנת 2012 !!!